Supervisie & coaching

Vind vreugde, verbondenheid en echtheid in jezelf en in mensen om je heen door een supervisie of coachingstraject. 

Supervisie

 Supervisie is een begeleidingsvorm waarbij je je richt op werk en wat je daar tegenkomt. Ik geef reflectieve supervisie, wat betekent dat ik je bevraag op ervaringen, overtuigingen, drijfveren. Reflectieve supervisie vraagt om stilstaan bij wat je denkt, voelt en doet. Dit doe je voor en na de ontmoeting. Per persoon is het verschillend of dit reflecteren in geschreven vorm, beelden, muziek, of op andere wijze vorm krijgt. Veelvoorkomende thema’s in mensgerichte beroepen zijn; samenwerking, leiderschap, contact met cliënten, patiënten en andere klanten. Ook zijn ethische dilemma’s onderdeel van supervisie. Supervisie heeft naast effect op je professionele leven, ook invloed op je zelfbeeld, persoonlijke ontwikkeling en privéleven.
Supervisie bied ik individueel aan, in een duo of in een grotere groep. Begeleide intervisie hoort ook tot de mogelijkheden evenals in company supervisie.

Supervisie is een contract die ik aanbied vanuit de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching. In januari 2021 doe ik het assessment voor TA supervisie. Samenwerken met beroepsverenigingen geeft structuur en helderheid en de mogelijkheid om de begeleiding te gebruiken als bijscholing, voor registratie (bijvoorbeeld SKJ, FVB), als traject om zelf supervisor te worden of voor je CTA. Kijk voor de voorwaarden op www.lvsc.eu en op www.eatanews.org 

Coaching

De oorsprong van het woord coach verwijst naar koets, een vervoersmiddel die je van de ene naar de andere plek brengt. Coachen is het maken van een reis, soms met een duidelijke bestemming en soms dwalend, niet wetende waar of hoe de reis zal eindigen. Die dynamiek van onderweg zijn, richting geven en richting ontdekken is een dynamiek van overvloed, van emoties en van leven. Het leven dat naar zichzelf verlang. Ik ben als coach een voertuig en ik vervoer met mijn coachees ook liefde voor mijzelf, mijn medemens en de wereld om ons heen.

In dit proces krijg jij ondersteuning en begeleiding bij doelen die je inbrengt. Jouw vraag is uitgangspunt en jouw denken, voelen en gedrag is het gereedschap waarmee we werken. We kunnen onder andere stilstaan bij opties, uitproberen van nieuw gedrag of gevoelens benutten als bron van authentieke kracht.

Ik ben naast individuele coach ook teamcoach en deskundig in coachen bij (verstoorde) relaties. Tijdens de coachmomenten zitten we niet alleen te praten, maar doe je ook oefeningen en bied ik verschillende werkvormen aan.

Voor alle begeleidingsvormen geldt:

De waarde van de fysieke ontmoeting is helder. Ik heb ook veel ervaring in online werken en besef dat dit andere aandacht en benadering vraagt. Online ontmoetingen hebben hun eigen charme en kunnen even zinvol en effectief werken. 

Blijvende verandering vraagt om aandacht en inspanning. Kies je voor begeleiding bij je ontwikkeling, dan vind je een gesprekspartner en steun om verder te komen. Er is geen ‘quick fix’ of ‘grote stappen snel thuis’. Hoewel dit best kan gebeuren, kenmerkt ontwikkeling en groei zich vaak door moeilijke momenten. We zullen met zorg en aandacht stil staan bij jouw ontwikkeling.

Uitgaande van een positief mensenbeeld werken we met je vrije wil, jouw creativiteit en met alle ervaring die je opdeed in het leven.

Wil je meer informatie?